Adatkezelési nyilatkozat

A fotozlak.hu – Veréb Zoltán E.V. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.
Az alábbi személyes adatokat kezelem: név, születési dátum, telefonszám, e-mail cím, esküvő/rendezvény időpontja, számlázási cím, aláírás. Kizárólag addig, amíg a levélíró/ügyfél annak törlését nem kéri. Az adatokat nem továbbítom harmadik személyeknek, kivéve, ha az érintett ehhez kifejezetten és egyértelműen hozzájárul, azt kéri. Hírlevelet és egyéb e-dm levelet nem küldök a megadott címekre.

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli. Az Európai Unió megváltoztatta az adatvédelemre vonatkozó előírásait. Ez a változtatás mostanra törvényerejű lett és 2018. május 25-től EU szerte hatályba Iépett (GDPR - General Data Protection Regulation).
Az adatok kezeléséhez 2018. május 25-e után minden esetben adatkezelési nyilatkozatot kell kitöltenie minden ügyfelemnek, és aláírnia, melyben felhatalmazza az adatkezelőt (Veréb Zoltán) az adatai kezelésére, tárolására.

Az Adatkezelésért felelős:

Név: Veréb Zoltán
Nyilvántartási szám: 57010593
Székhely: 2821 Gyermely, Gyarmatpuszta 31.
Adószám: 58664298-1-31

Adatvédelmi célkitűzés:


Célom, hogy ügyfeleim megadott adatai, beleértve a fényképek, videók a lehető legnagyobb biztonságban legyenek és felhasználásuk csak az Ő beleegyezésükkel történhessen, és kérésükre bármikor eltávolítsak minden róluk szóló információt.


- Az adatok forrása kizárólag az ügyfelem. Harmadik személytől adatokat nem fogadok el. Az adatok forrása továbbá maga a szolgáltatás, azaz a fotózás, videózás.
- Ügyfelem adatait, hozzájárulásukkal hozom Iétre, tárolom és kezelem.
- Ügyfeleim, adataik (beleértve a fotókat, videókat) törlését bármikor jelezhetik írásban a következő email címen: info@fotozlak.hu. A törölt adatok, fotók videók elvesznek, többé nem pótolhatók.
- A törlési kérést követően minden 15 napon belül törlésre kerül.
- Ügyfeleim adatait nem adom át harmadik személynek, kizárólag ügyfelem írásos kérelmére.

Ügyfeleim személyes adatai melyeket felhasználok munkám során:

- Teljes név
- Telefonszám
- Email cím
- Lakcím (számlázási cím)
- Születési dátum és hely (az adatkezelés hozzájárulás aláírásakor szükséges megadni)
- Aláírás (szerződéskötéskor illetve az adatkezelés hozzájárulás aláírásakor szükséges megadni)

Adatok tárolásának helye, és tárolási ideje:


Az adatok tárolásának helye az Adatkezelő (Veréb Zoltán) vállalkozásának bejegyzett telephelye.
A feldolgozás alatt álló, illetve archivált adatok tárolása jellegük miatt digitális formában történik.

Ügyfeleimmel való kommunikáció (email) a központi számítógépen kerül tárolásra (Név, email cím, számlázási cím, telefonszám, születési dátum).
A központi számítógép jelszavas védelemmel, tűzfallal van ellátva, ezért a rajta lévő személyes adatokhoz harmadik személy nem fér hozzá.
Az adatok tárolása ügyfeleimmel való kapcsolattartás ideje alatt fennáll majd archívumba kerülnek mindaddig, míg ennek törlését ügyfelem nem kéri (maximum 60 év)
Telefonos kapcsolattartás esetén ügyfeleim telefonszáma a telefonkészülékembe kerülhet tárolásra, illetve az itt történő esetleges írásbeli kommunikáció is (Messenger, SMS, stb...) A mobiltelefon készülékem PIN kóddal van ellátva, számzárral, arcfelismerő zárral.

A feldolgozás alatt álló fotók, videók a kész anyag átadásáig vannak tárolva a központi számítógépen. A központi számítógép jelszavas védelemmel, tűzfallal van ellátva, ezért a rajta lévő személyes adatokhoz harmadik személy nem férhet hozzá.
Az adatkezelés az elkészült képek, videók átadását követően megszűnik, a képek és videók nem kerülnek a továbbiakban szerkesztésre.

Az átadott kép és videóanyag archiválásra kerül. Az archívum tárolása fizikai adattárolón történik, mely egy offline merevlemez. A merevlemez csak az adatkezelő által ismert helyen van elzárva, illetéktelen kezekbe nem kerülhet. Az archívumban tárolt adatok tárolása maximum 2 évig tart, ügyfelem kérésére bármikor törölhető.

A Hozzájárulási nyilatkozatok, szerződések, számlák, és a rajtuk szerepelő adatok tárolása papír alapon, a vállalkozás telephelyén elzárt helyen történik. Ügyfelem kérésére ezek az adatok megsemmisíthetők, mely esetben külön nyilatkozatra van szükség. 
A számlák megsemmisítésére az adózásról szóló törvény értelmében nincs lehetőség.
A hozzájárulási nyilatkozatokon, szerződéseken szereplő adatok a következők lehetnek: Név, lakcím, születési idő és hely, e-mail cím, telefonszám, aláírás.

A z utómunkán átesett fényképek, videók az ügyfél számára átadásra kerülnek, ezt követően a tárolóegységek esetleges műszaki meghibásodása, megsemmisülése esetén az adatok elvesztéséért semmilyen garanciát nem vállal az Adatkezelő, ezért anyagi ellenszolgáltatásra, kártéritésre nem tudsz igényt tartani.

Az adatok kezelésének célja:

Az adatkezelés szükséges az adott szolgáltatás biztosításához és rögzítve kell lennie az ügyféllel kötött szerződésben, megállapodásban, hozzájárulási nyilatkozatban.
Ügyfeleim neve, és email címe felhasználása, kezelése a kapcsolattartásunk céljából szükséges.
Cím felhasználása számlázás, szerződéskötés esetén szükséges.

Fényképek, videók kezelése:

A megállapodásunkkal összhangban fényképek, videók utómunkája (retusálás, alapfeldolgozás, szerkesztés) céljából lesznek kezelve.
Minden felhasznált adatot ügyfelem ad meg, és minden keletkező adat (fényképek, videók) ügyfelem hozzájárulásával készül el.

A fényképek, videók ügyfelem, minden esetben az Ő aktív közreműködésével, akaratával egyezően készülnek el. (Kivétel ez alól a tömegrendezvények fényképezése, videózása melyre ez a szabályozás nem terjed ki.)
A fényképek, videók szerkesztése, utómunkája az adatok feldolgozásának minősül.
A fényképek, videók utómunkája, feldolgozása, retusálása, azaz szerkesztése a szolgáltatásom része.
Ahhoz, hogy ezeket a szerkesztéseket el tudjam végezni, ügyfelemnek hozzájárulását kell adnia az adatai (fényképek, videók) kezeléséhez.

Hozzájárulás az adatok kezeléséhez:

Azzal, hogy ügyfelem a fényképezőgép, kamera elé áll, tudomásul veszi és elfogadja, hogy az együttműködésünk elengedhetetlen része az, hogy képeket, videókat készítsek róla, azokat digitálisan szerkesszem majd tároljam.
Ezért azzal, hogy a fotózás, videózás megtörtént, és aláírtad az adatkezelésre feljogosító nyilatkozatot, egyúttal hozzájárulásodat adtad az adataid kezelésére.
A fotózás, videózás a Te akaratlagos beleegyezéseddel történt, a fotózás során létrejövő személyes adatok (fényképek, videók) kezelésére megbízást adsz.
Amennyiben ezt a hozzájárulást együttműködésünk során megvonod, tudomásul veszed, hogy a már elkészült fényképek, videók törlésre kerülnek, a szolgáltatás nyújtását nem fogom tudni befejezni és ez a folyamat nem visszavonható, anyagi ellenszolgáltatást, kártérítést ebben az esetben nem tudsz kérni.

Adatkezelés jogalapja:

- Szóbeli, vagy írásbeli szerződés (fényképezésre, videózásra való felkérés esetén).
- Hozzájárulás a felsorolt adatok kezelésére. A hozzájárulás papír alapú, ügyfelem aláírásával ellátva.
- Szerződéses szükségszerűség, azaz a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen feltétel az adatok kezelése.

Előzetes megállapodásunk esetén előfordulhat, hogy ügyfelem fényképeit, videóit a Google felhőszolgáltatáson keresztül adom át.

Adattárolás a Google felhőszolgáltatáson keresztül:

Ebben az esetben ügyfelem fényképei, videói a Google szerverein tárolódnak. Ezekhez a képekhez csak Te férsz hozza, és letöltésük. Ilyen esetben a szolgáltatásokat a Google LLC (“Google”) biztosítja; székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok.

Adatok átadása harmadik személynek:
Tevékenységem kizárólag a fotózás és videózás ezért adataid, és képeid semmilyen esetben sem kerülnek továbbadásra sem más magánszemélynek, sem más jogi személynek, cégnek, sem az Európai Unió területén belülre, sem azon kívülre.

Képek, videók felhasználása marketing célokra referenciaként illetve közzététele közösségi oldalakon:

Külön hozzájárulásod esetén referenciaként, reklámcélokra felhasználhatom a képeidet, videóidat.
Képeid hozzájárulásod esetén rákerülhetnek szórólapra, nyomtatott médiában, fotóalbumokba kerülhet, plakáton jelenhet meg, illetve grafikai termékekre, reklámfelületekre kerülhetnek, melyek nyilvánosan kerülhetnek bemutatásra.
A közösségi médiában és saját weblapjaimon tehetek közzé Téged ábrázoló képeket, videókat melyek nyilvánosan megjelennek.
Ilyen oldalak például:
fotozlak.hu, facebook.com, instagram.com, youtube.com
Amennyiben ehhez nem járulsz hozzá, a képeid, videóid közül egyet sem fogok közzétenni semmilyen nyilvános helyen.

A hozzájárulás visszavonása, adatok törlése:
Amennyiben nem szeretnéd, hogy a továbbiakban bármilyen adat (név, telefonszám, e-mail cím, illetve fénykép, videó) tárolásra kerüljön a rendszereimben, az info@fotozlak.hu e-mail címen kérheted törlését.
A rendszerből való törlés 15 napon belül megtörténik.

info@fotozlak.hu
+36202721010

Gyermely, Gyarmatpuszta, 2022. július 11.